Disclaimer

Udział w ICO to czynność wysokiego ryzyka. Naszą ofertę kierujemy do doświadczonych profesjonalistów, którzy są zaznajomieni z technologiami blockchain, handlem kryptowalutami oraz innymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, czy forex.

Uczestnicząc w tym ICO, inwestor powinien być świadomy i akceptować ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz potencjalne straty finnsowe. Uczestnik oświadcza, że ​​jest świadomy niepewności prawnej związanej z tego typu usługami, i że przeprowadził własne badanie zgodności oferowanych przez Tenset usług z obowiązującym prawem.

Każdy, kto kupuje token 10set, przyjmuje do wiadomości technologiczną i ekonomiczną niepewność projektu przedstawioną w Whitepaper. W związku z tym uczestnicy są świadomi braku możliwości wszczęcia jakichkolwiek działań prawnych przeciwko firmie w przypadku niepowodzenia lub niewykonania projektu, a także w przypadku spadku lub nawet całkowitej utraty wartości 10set. Zakup tokena 10set daje możliwość korzystania z tworzonych usług tenset.io.

Żadne inne prawa nie są przenoszone na posiadaczy tokenu. Dokładniej, jedynym obowiązkiem firmy jest dystrybucja tokena 10set na warunkach określonych w Whitepaper.

Podczas ICO firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za którekolwiek z poniższych:

  • Korzystanie z usługi niezgodne z obowiązującymi warunkami;
  • Błąd, awarię, złośliwe działanie lub naruszenie warunków Whitepaper przez użytkownika, osobę trzecią lub usługę kontrolowaną przez osobę trzecią;
  • Wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wystąpić podczas operacji: straty kryptowaluty, zyski lub straty finansowe lub inne szkody tego rodzaju;
  • Utratę kontroli z dowolnego powodu (utrata, włamanie, niechciane ujawnienie lub awaria techniczna) danych logowania użytkowników, która mogłaby prowadzić do nieuczciwego użycia tokenów;
  • Czasowe lub stałe zawieszenie usługi, bez względu na przyczynę, a zwłaszcza na żądanie władz publicznych, organów sądowych lub strony trzeciej;
  • Awarię komputera powodująca utratę danych, w tym treści w przypadku uderzenia;
  • Aktywność zawodowa użytkowników;
SOCIALICON
Twitter
Youtube
Facebook
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON