Polityka Prywatności

Tenset.io zobowiązuje się być odpowiedzialnym opiekunem Twoich informacji. Polityka prywatności Tenset jest częścią Warunków świadczenia usług i stanowi ich odniesienie. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, są zdefiniowane w Umowie z użytkownikiem lub w innym miejscu w Warunkach świadczenia usług.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje o Tobie i innych Użytkownikach („Ty” lub „Twój”), w szczególności w związku z prowadzeniem przez nas Portalu, zwanych „Usługami Portalu”.

Zalecamy przeczytanie w całości niniejszej Polityki prywatności, aby upewnić się, że jesteś w pełni świadomy działania naszego serwisu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących danych, skontaktuj się z nami pod adresem marketing@tenset.io

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

 • rodzaje informacji, które możemy gromadzić;
 • jak wykorzystujemy zebrane informacje;
 • w jaki sposób możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje;
 • jaka jest podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych;
 • w jaki sposób chronimy i przechowujemy gromadzone przez nas informacje;
 • usługi i treści osób trzecich;
 • twoje wybory i prawa;
 • zmiany w niniejszej Polityce prywatności; i
 • jak się z nami skontaktować.

 

Rodzaje gromadzonych informacji

Możemy gromadzić i otrzymywać informacje o Tobie z różnych źródeł, w tym: (a) bezpośrednio od Ciebie, gdy nam je przekazujesz, (b) pośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z Usług Portalu oraz (c) ze stron internetowych osób trzecich, usług i partnerów.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji Ciebie lub które możemy połączyć z Tobą jako osobą fizyczną. Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy nam je przekazujesz.

 

Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio

Z niektórych naszych usług portalu można korzystać bez podawania nam danych osobowych. Jednak rejestrując się w celu założenia konta lub zapisania się do naszych serwisów, podajesz nam dane osobowe, w tym takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Korzystanie z konta i uzyskiwanie dostępu do innych części naszych usług portalu może wymagać podania hasła lub innych danych uwierzytelniających. Twoje hasło lub dane uwierzytelniające są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu lub komputerze i nigdy nie są do nas przesyłane.

Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio, możemy również otrzymać dane osobowe i inne informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i / lub załączniki, które możesz nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które możesz nam przesłać. może zdecydować się zapewnić. Możemy również otrzymać potwierdzenie, gdy otworzysz od nas wiadomość e-mail.

Kiedy uzyskujesz dostęp do usług portalu za pośrednictwem urządzenia obsługującego GPS, możemy gromadzić dokładne informacje o lokalizacji, jeśli zezwolisz usługom portalu na dostęp do takich informacji. Możemy wykorzystać te informacje, aby dostarczyć Ci treści w oparciu o Twoją lokalizację.

 

Informacje, które możemy gromadzić pośrednio

Używamy plików cookie przeglądarki i podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie „plikami cookie”) do zbierania i przechowywania określonych informacji podczas korzystania z naszych usług portalu, uzyskiwania do nich dostępu lub interakcji z nimi.

Pliki cookie to małe pliki informacyjne, zwykle przechowywane w Twojej aplikacji, komputerze lub urządzeniu, które pozwalają naszym serwerom internetowym lub usługom stron trzecich na rozpoznanie Ciebie. Przechowujemy informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie, aby rejestrować Twoje preferencje, ustawienia i status usług portalu oraz analizować sposób korzystania z usług portalu. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), informacje, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie, można uznać za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. (Więcej szczegółów poniżej w sekcji „Twoje wybory i prawa”).

Za pomocą plików cookie możemy, na przykład, gromadzić informacje o rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do usług portalu, systemie operacyjnym i wersji, adresie IP, ogólnej lokalizacji geograficznej wskazanej przez adres IP, typie przeglądarki i dane dotyczące interakcji użytkownika z usługami portalu (takie jak wyszukiwane hasła lub częstotliwość korzystania z nich, w tym korzystanie z różnych witryn internetowych i aplikacji). Możemy również gromadzić dane dotyczące funkcjonalności naszych usług portalu, w tym wskaźniki na poziomie systemu, aby pomóc nam obsługiwać, utrzymywać i ulepszać wydajność i wykorzystanie usług portalu, opracowywać nowe funkcje, chronić bezpieczeństwo naszych usług portalu. i naszych klientów oraz zapewnienie obsługi klienta. Wykorzystujemy te dane również do opracowywania zbiorczych analiz i wywiadu biznesowego, które umożliwiają nam działanie, ochronę, podejmowanie świadomych decyzji i raportowanie wyników naszej działalności.

 

Informacje, które możemy zbierać ze źródeł zewnętrznych

Możemy otrzymywać informacje o Tobie od stron trzecich, które pomagają nam aktualizować, poszerzać i analizować nasze zapisy oraz zapobiegać oszustwom lub je wykrywać. Jeśli zdecydujesz się połączyć nasze usługi portalowe z kontem strony trzeciej, otrzymamy informacje o tym koncie, takie jak token uwierzytelniający z konta strony trzeciej, aby autoryzować połączenie. Należy pamiętać, że informacje, które możemy otrzymać, podlegają ustawieniom prywatności, zasadom i / lub procedurom strony trzeciej.

Możemy również zbierać informacje z platform mediów społecznościowych, które udostępniają informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami w mediach społecznościowych. Ponadto możemy również otrzymywać publicznie dostępne informacje o Tobie od naszych partnerów zewnętrznych i łączyć je z danymi, które posiadamy o Tobie.

 

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy na różne sposoby, w tym aby:

 • dostarczać, obsługiwać i utrzymywać nasze usługi portalu;
 • ulepszać, personalizować i rozszerzać nasze usługi portalowe;
 • rozumieć i analizować sposób korzystania z naszych usług portalu;
 • opracowywać nowe produky, usługi, funkcje i funkcjonalności;
 • komunikować się z Tobą (bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów) w celu świadczenia obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z usługami portalu;
 • wprowadzać na rynek lub promować nasze Usługi Portalu (w tym utrzymywać listę kontaktów lub oceniać skuteczność naszych wydarzeń, akcji promocyjnych i publikacji);
 • zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Usług Portalu, w tym poprzez generowanie i analizowanie statystyk;
 • wspierać cele biznesowe Tenset, w tym analizę danych; fakturowanie, wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na rzeczywiste lub potencjalne oszustwa, działania niezgodne z prawem lub naruszenie własności intelektualnej; i
 • przestrzegać i egzekwować obowiązujące przepisy i umowy, w tym egzekwowanie naszych Warunków świadczenia usług lub innych praw, które mogą być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub wymagane przez jakikolwiek proces sądowy lub agencję rządową.

Powyższe zastosowania mogą obejmować informacje, które zostały zagregowane, aby dane nie były już w stanie zidentyfikować osoby. Te zagregowane dane mogą być również wykorzystywane przez nas do generowania i komercjalizacji informacji.

 

W jaki sposób możemy udostępniać gromadzone informacje

Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe Tenset.io.
Możemy również udostępniać informacje, które zbieramy na różne sposoby, w tym:

Inni użytkownicy. Możemy udostępniać Twoje informacje Certyfikatorom, Stronom ufającym i innym Użytkownikom na Platformie Marketplace oraz w innych miejscach Portalu;

Pracownicy i podwykonawcy Tenset. Nasi pracownicy i kontrahenci mogą mieć dostęp do wszelkich informacji, które zbieramy za pośrednictwem naszych usług portalu. Nasi pracownicy i kontrahenci są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji i nie wolno im ich wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów niż umożliwienie Ci korzystania z usług portalu lub zajmowanie się zgłoszeniami, które nam przesyłasz.

Sprzedawcy i usługodawcy. Możemy udostępniać informacje zewnętrznym dostawcom i usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, aby umożliwić im udzielenie nam pomocy w (a) świadczeniu naszych usług portalu, (b) promowaniu i / lub marketingu naszych usług portalowych lub innych usług lub produkty oraz (c) dostarczanie informacji, takich jak zapowiedzi produktów, aktualizacje oprogramowania, oferty specjalne.

Reklama. Współpracujemy z zewnętrznymi partnerami reklamowymi, aby wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Ci partnerzy reklamowi mogą ustawiać i uzyskiwać dostęp do własnych plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii w naszych Usługach Portalu, a także mogą w inny sposób gromadzić lub mieć dostęp do informacji o Tobie, które mogą gromadzić w czasie i w ramach różnych usług online. Niektórzy z naszych partnerów reklamowych są członkami Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance. Aby dowiedzieć się więcej o tych programach lub zrezygnować ze spersonalizowanych reklam, odwiedź program samoregulacyjny Digital Advertising Alliance dotyczący reklam behawioralnych online.

Partnerzy zewnętrzni. Udostępniamy również informacje o użytkownikach partnerom zewnętrznym, aby otrzymywać dodatkowe publicznie dostępne informacje o Tobie;

Informacje, które udostępniamy, gdy rejestrujesz się za pośrednictwem polecenia. Jeśli zarejestrujesz konto za pośrednictwem polecenia od znajomego, możemy udostępnić Twojemu polecającemu informacje, aby poinformować ich, że wykorzystałeś ich polecenie do rejestracji;

Analityka. Korzystamy z dostawców usług analitycznych, takich jak Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji nieidentyfikujących. Google zapewnia dodatkowe opcje prywatności dotyczące plików cookie Analytics;

Transfery biznesowe. Informacje mogą zostać ujawnione i w inny sposób przekazane potencjalnemu nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach każdej planowanej fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji lub w przypadku niewypłacalności, upadłości lub postępowania naprawczego, w których informacje są przekazywane jednej lub kilku stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych;

Zgodnie z wymogami prawa i podobne ujawnienia. Możemy również udostępniać informacje w celu (a) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub żądań władz; (b) egzekwować niniejszą Politykę prywatności i nasze Warunki korzystania z usługi, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń niniejszej Polityki prywatności lub jej warunków; (c) wykrywać oszustwa, problemy z bezpieczeństwem lub problemy techniczne, zapobiegać im lub w inny sposób reagować na nie; (d) odpowiadać na Twoje prośby; lub (e) chronić nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo, naszych Użytkowników i opinię publiczną. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zapobiegania spamowi / złośliwemu oprogramowaniu;

Za Twoją zgodą. Możemy udostępniać informacje za Twoją zgodą;

Informacje zbiorcze. Zgodnie z prawem, możemy wykorzystywać i udostępniać informacje o użytkownikach naszym partnerom w formie zagregowanej lub pozbawionej identyfikacji, których nie można w rozsądny sposób wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika.

 

Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych

Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych będzie zależeć od danych osobowych, których to dotyczy, oraz konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Jednak zwykle zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy (a) jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych lub prawnych wobec Ciebie; (b) leży w naszych uzasadnionych interesach i nie jest nadrzędny wobec Twoich praw; lub (c) odbywa się za Twoją zgodą. Mamy uzasadniony interes w prowadzeniu naszych Usług Portalu i komunikowaniu się z Tobą w zakresie niezbędnym do świadczenia tych Usług Portalu, na przykład podczas odpowiadania na Twoje zapytania, ulepszania naszej platformy, podejmowania działań marketingowych lub w celu wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom.

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania naszych zobowiązań umownych z Tobą, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy Cię, czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, co obejmuje ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych.

Możesz wycofać każdą udzieloną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem informacji, które podajemy w sekcji „Kontakt” poniżej. Gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy opierać się na Twojej zgodzie w celu marketingu bezpośredniego i zbierania informacji z Twojego urządzenia lub komputera.

 

W jaki sposób chronimy i przechowujemy gromadzone informacje

Wdrażamy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne zaprojektowane w celu zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i ochrony gromadzonych przez nas informacji.

Jednak żaden system informacyjny nie może być w 100% bezpieczny, więc nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Twoich informacji. Ponadto informacje, które przesyłasz do nas przez sieci, których nie kontrolujemy, w tym Internet i sieci bezprzewodowe, mogą zostać naruszone.

Usługi portalu są kontrolowane i obsługiwane przez Tenset.io. Możemy przechowywać informacje, które zbieramy w EOG lub w innych krajach, w których my lub nasi usługodawcy mamy placówki. Możemy przekazywać informacje do krajów poza Twoim krajem zamieszkania, w których mogą obowiązywać przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych różniące się od obowiązujących w Twoim kraju.

Przechowujemy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy mamy do tego uzasadnioną potrzebę biznesową (na przykład, aby świadczyć Ci usługę, o którą prosiłeś lub aby zachować zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi, podatkowymi lub rachunkowymi).

Przechowujemy gromadzone przez nas informacje nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których gromadzimy informacje, oraz do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 

Usługi i treści stron trzecich

Nasze usługi portalowe mogą zawierać zintegrowane treści (takie jak materiały wideo) lub łącza do treści lub usług dostarczanych przez strony trzecie (np. Na zewnętrznych stronach internetowych). Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy prywatności, bezpieczeństwa ani innych praktyk stron trzecich, które dostarczają takie treści lub usługi. Nie odpowiadamy za politykę prywatności i / lub praktyki tych stron trzecich i zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich politykami prywatności i warunkami korzystania z usług.

Angażujemy strony trzecie, które wspierają działanie naszych usług portalu, takie jak dostawcy usług analitycznych. Te strony trzecie mogą wykorzystywać technologie do śledzenia Twojej aktywności online w czasie i na różnych stronach internetowych i platformach internetowych.

 

Twoje wybory i prawa

Masz wybór i pewne prawa, które mogą wpływać na gromadzenie i udostępnianie twoich informacji.

Twoje wybory

Wybory, które mogą wpłynąć na gromadzenie i udostępnianie twoich informacji, obejmują:

 • Możesz korzystać z niektórych funkcji usług portalu bez konta, ograniczając w ten sposób rodzaj gromadzonych przez nas informacji;
 • Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych promocyjnych wiadomości e-mail. Jeśli chcesz to zrobić, po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na końcu wiadomości e-mail lub skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt” poniżej. Nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tego typu wiadomości e-mail, możemy nadal kontaktować się z Tobą w celach informacyjnych, transakcyjnych, związanych z kontem lub w podobnych celach;
 • Wiele przeglądarek ma opcję wyłączenia plików cookie, co może uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie lub umożliwić selektywne korzystanie z plików cookie. Niektóre urządzenia umożliwiają sterowanie tym za pomocą ustawień urządzenia. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie, niektóre funkcje naszych usług portalu mogą przestać działać. Ponadto możesz nadal otrzymywać materiały reklamowe, które nie są dostosowane do Twoich zainteresowań.

Twoje prawa

Zgodnie z lokalnym prawem, możesz mieć pewne prawa dotyczące informacji, które zebraliśmy. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu zaktualizowania lub skorygowania informacji, jeśli ulegną one zmianie lub jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które zebraliśmy na Twój temat, są niedokładne lub nieaktualne. Możesz również poprosić nas o sprawdzenie, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy, o usunięcie Twoich danych osobowych i możesz nam powiedzieć, jeśli sprzeciwiasz się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych. W niektórych jurysdykcjach możesz mieć prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych. Jeśli chcesz omówić lub skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji, które podajemy w sekcji „Kontakt” poniżej.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”)

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz następujące prawa do ochrony danych, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem informacji, które podajemy w sekcji „Kontakt” poniżej:

 • Możesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia twoich danych osobowych;
 • Masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, które wysyłamy. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” w e-mailach marketingowych, które wysyłamy do Ciebie, lub kontaktując się z nami w celu rezygnacji z innych form marketingu;
 • Jeśli zebraliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o podstawę prawną inną niż zgoda;
 • Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dzieci poniżej trzynastu lat

Tenset nie jest skierowany do dzieci poniżej trzynastego roku życia, a Tenset nigdy świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jeśli masz mniej niż trzynaście lat, musisz poprosić rodzica lub opiekuna o pozwolenie na korzystanie z naszych usług portalu.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i / lub udostępniamy podane przez Ciebie dane osobowe, powiadomimy Cię o tym, wysyłając powiadomienie o zmianach w jasny i widoczny sposób.

 

Jak się z nami skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tenset.io

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wyślij nam e-mail na adres marketing@tenset.io. Czekamy na Twoje pytania i uwagi.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2021 roku

 

SOCIALICON
Twitter
Youtube
Facebook
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON