Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu, 13 stycznia 2021 roku.

Poniższe Warunki („Warunki”) regulują Twój („Ty” lub „Kupujący”) zakup tokenów kryptograficznych („10set”) od Tenset LTD, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, 148 Ibsley Gardens London SW15 4NG (Spółka”).

Każdy z Państwa i/lub Państwa firmy są „Stroną”, a łącznie „Stronami” niniejszych Warunków. Niniejszy dokument nie stanowi zachęty do inwestowania i nie dotyczy w żaden sposób oferty papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji. Ten dokument opisuje sprzedaż tokenów 10set.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE KUPUJ 10set OD FIRMY. KUPUJĄC 10set OD FIRMY, ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ  PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZE WARUNKI ORAZ WSZELKIE WARUNKI POWIĄZANE DO ODNIESIENIA. JEŚLI MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH  WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ POD ADRESEM MARKETING@TENSET.IO.

NIE KUPUJ 10set tokena, JEŚLI NIE POSIADASZ WYSTRCZAJĄCEJ WIEDZY W DZIEDZINIE TOKENÓW BLOCKCHAIN I KRYPTOGRAFI. PRZED ZAKUPEM 10set NALEŻY UWAŻNIE PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ I, W TYM NIEZBĘDNYM ZAKRESIE, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z  ODPOWIEDNIM PRAWNIKIEM, KSIĘGOWYM LUB URZĘDEM PODATKOWYM. JEŚLI JAKIEKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW SĄ NIEAKCEPTOWANE,  NIE NALEŻY KUPOWAĆ 10set.

ZAKUP 10set POWINIEN BYĆ DOKONYWANY TYLKO PRZEZ OSOBY INDYWIDUALNE, PODMIOTY LUB FIRMY POSIADAJĄCE ZNACZĄCE DOŚWIADCZENIE  ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM I INSTRUKCJAMI TOKENÓW KRYPTOGRAFICZNYCH, W TYM Z ETHEROWYCH TOKENÓW I BLOCKCHAINOWEGO OPROGRAMOWANIA.

NABYWCY POWINNI POSIADAĆ FUNKCJONALNE ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW MAGAZYNOWANIA I TRANSMISJI ZWIĄZANYCH Z INNYMI TOKENAMI  KRYPTOGRAFICZNYMI. W CZASIE SPRZEDAŻY FIRMA BĘDZIE DOSTĘPNA W CELU POMOCY KUPUJĄCYM. FIRMA NIE BĘDZIE JEDNAK  ODPOWIEDZIALNA ZA UTRATĘ BTC, ETH LUB 10 SET WYNIKAJĄCĄ Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH LUB POMINIĘTYCH PRZEZ KUPUJĄCYCH. JEŚLI NIE  MASZ TAKIEGO DOŚWIADCZENIA LUB WIEDZY, TO NIE NALEŻY KUPOWAĆ 10set.

KUPUJĄCY ZGADZA SIĘ ZAKUPIĆ, A FIRMA SPRZEDAWAĆ 10set TOKENY ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI:

# 1 Warunki sprzedaży tokena 10set

NIE MOŻESZ NABYĆ 10set, JEŻELI JESTEŚ OBYWATELEM, REZYDENTEM (PODATKOWYM LUB INNYM) LUB POSIADACZEM ZIELONEJ KARTY W
STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI W INNYCH KRAJACH, W KTÓRYCH KRYPTOWALUTY SĄ ZABRONIONE.

# 2 Firma nie kupi tokena 10set podczas sprzedaży

TENSET Spółka gwarantuje, że ani ona, ani jej akcjonariusze nie zakupią 10set podczas sprzedaży Tensetu. Ponadto Spółka gwarantuje, że ani ona, ani jej akcjonariusze nie zakupią 10setów od osób trzecich w okresie sprzedaży 10setów.

# 3 Wszystkie zakupy tokenów 10set są ostateczne

WSZYSTKIE ZAKUPY 10set SĄ OSTATECZNE. ZAKUP 10set NIE PODLEGA ZWROTOWI. KUPUJĄC 10set, NABYWCA POTWIERDZA, ŻE ANI FIRMA, ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DYREKTORZY ANI AKCJONARIUSZE NIE ZAOFERUJĄ ZWROTÓW Z JAKICHKOLWIEK POWODÓW.

Wyjątkiem zwrotu jest nieosiągnięcie zebrania przez firmę środków minimalnych w postaci 500 ETH w przeciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia zbiórki w dniu 31 stycznia 2021 roku o godzinie 19:00 CET.

# 4 ZWROT ŚRODKÓW W PRZYPADKU NIEUZSYKANIA PULI „SOFTCAP”

W przypadku nie osiągniecia przez spółkę puli w postaci 500 ETH (softcap 500 eth), spółka zobowiązuje się zwrócić wpłacone środki.
Zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany wyłącznie na ten sam adres jaki został użyty do zapisu na Whitelistę tenset.io oraz następnie do przesłania środków na adres smart contractu projektu Tenset. O zwrot środków będzie można aplikować w specjalnie dedykowanym formularzu zwrotu.
Zwrot środków zostanie pomniejszony o opłaty sieci Ethereum i nastąpi do 14 dni roboczych.

# 5 Wyłączenie gwarancji

NABYWCA WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KUPUJĄCY ZAKUPUJE 10set NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO, I ŻE 10 ZESTAWÓW JEST DOSTARCZANY W
STANIE „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. PONADTO FIRMA TENSET NIE GWARANTUJE, ŻE PROCES ZAKUPU 10set BĘDZIE  NIEPRZERWANY I WOLNY OD JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW.

# 6 Ryzyko strat nieubezpieczonych

W przeciwieństwie do rachunków bankowych lub kont w innych instytucjach finansowych, Tenset nie jest ubezpieczony, chyba że wykupisz prywatne ubezpieczenie, aby się zabezpieczyć. W związku z tym, w przypadku utraty lub utraty wartości użytkowej nie istnieje żaden ubezpieczyciel publiczny ani prywatny ubezpieczony przez Firmę, który mógłby zaoferować Państwu odszkodowanie.

# 7 Ryzyko utraty dostępu do Cold Wallets

Klucz prywatny lub kombinacja kluczy prywatnych jest niezbędna do kontrolowania i usuwania 10set przechowywanych w cyfrowym portfelu. W związku z tym utrata wymaganych kluczy prywatnych powiązanych z Twoim portfelem cyfrowym przechowującym 10set spowoduje utratę tokenów. Ponadto każda strona trzecia, która uzyska dostęp do takich kluczy prywatnych, w tym poprzez uzyskanie dostępu do danych logowania do hostowanej usługi portfela, z której korzystasz, może być w stanie sprzeniewierzyć Twój 10set. Wszelkie błędy lub awarie spowodowane lub w inny sposób związane z cyfrowym portfelem, w którym zdecydujesz przechowywać 10set, w tym Twoja własna niepoprawna konserwacja lub niewłaściwe korzystanie z takiego cyfrowego portfela, mogą również skutkować utratą 10set. Dodatkowo, nieprzestrzeganie przez Ciebie precyzyjnie procedur określonych dla kupowania i otrzymywania Tokenów, w tym na przykład, jeśli podasz zły adres dla odbierającego zestawu 10set lub podasz adres, który nie jest kompatybilny z ERC-20, może skutkować utrata tokenów.

# 8 Ryzyka związane z protokołem Ethereum

Ponieważ 10set i platforma TENSET są oparte na protokole Ethereum, każda awaria lub zakłócenie działania protokołu Ethereum może mieć istotny niekorzystny wpływ na platformę i sieć 10set. Co więcej, postęp w kryptografii lub postęp techniczny, taki jak rozwój obliczeń kwantowych, może stanowić zagrożenie dla tokenów 10set i jej platformy, w tym użyteczności 10set, przez uczynienie nieskutecznego mechanizmu konsensusu kryptograficznego, który stanowi podstawę protokołu Ethereum.

# 9 Ryzyko ataków Miners.

Podobnie jak w przypadku innych zdecentralizowanych tokenów kryptograficznych opartych na protokole Ethereum, 10set jest podatne na ataki ze strony Miners w trakcie walidacji transakcji 10set na łańcuchu blokowym Ethereum, w tym między innymi na ataki podwójnego wydatku, ataki większościowe i samolubne -mining ataki. Wszelkie udane ataki stanowią zagrożenie dla platformy 10set, w tym między innymi dokładne wykonanie i rejestrowanie transakcji obejmujących 10set.

# 10 Ryzyko hakowania i słabości bezpieczeństwa

Hakerzy lub inne złośliwe grupy lub organizacje mogą próbować ingerować w platformę lub 10set na różne sposoby, w tym między innymi ataki złośliwego oprogramowania, ataki typu „odmowa usługi”, ataki oparte na konsensusie, ataki Sybil, smurfing i spoofing. Ponadto, ponieważ platforma jest oparta na oprogramowaniu open source, istnieje ryzyko, że osoba trzecia lub członek zespołu Spółki może celowo lub nieumyślnie wprowadzić niechciane zmiany do podstawowej infrastruktury platformy, co mogłoby negatywnie wpłynąć na platformę i tokeny 10set.

RYZYKO INWESTYCJI TENSET:

Kupując, posiadając i korzystając z 10set, wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i podejmujesz następujące ryzyko:

# 1 Ryzyko utraty dostępu do 10set z powodu utraty kluczy prywatnych, błędu powierniczego lub błędu kupującego
Klucz prywatny lub kombinacja kluczy prywatnych jest niezbędna do kontrolowania i tokenów 10set przechowywanych w cyfrowym portfelu. W związku z tym utrata wymaganych kluczy prywatnych powiązanych z Twoim portfelem cyfrowym przechowującym 10set spowoduje ich utratę. Ponadto każda strona trzecia, która uzyska dostęp do takich kluczy prywatnych, w tym poprzez uzyskanie dostępu do danych logowania do hostowanej usługi portfela, z której korzystasz, może być w stanie sprzeniewierzyć Twój 10set. Wszelkie błędy lub awarie spowodowane lub w inny sposób związane z cyfrowym portfelem lub skarbcem, w którym zdecydujesz się otrzymać i przechowywać 10set, w tym Twoja własna niezdolność do prawidłowego utrzymania lub korzystania z takiego portfela cyfrowego, mogą również skutkować
utratą tokenów 10set. Dodatkowo, nieprzestrzeganie przez Ciebie precyzyjnie procedur określonych dla kupowania i otrzymywania Tokenów, w tym na przykład, jeśli podasz zły adres dla odbierającego zestawu 10 lub podasz adres, który nie jest kompatybilny z ERC-20, może skutkować utratą tokenów.

# 2 Ryzyko związane z protokołem Ethereum
Ponieważ 10set i platforma TENSET są oparte na protokole Ethereum, każda awaria lub zakłócenie działania protokołu Ethereum może mieć istotny niekorzystny wpływ na platformę i sieć 10set. Co więcej, postęp w kryptografii lub postęp techniczny, taki jak rozwój obliczeń kwantowych, może stanowić zagrożenie dla tokenów 10set i jej platformy, w tym użyteczności 10set, przez uczynienie nieskutecznego mechanizmu konsensusu kryptograficznego, który stanowi podstawę protokołu Ethereum.

# 3 Ryzyko ataków Miners
Podobnie jak w przypadku innych zdecentralizowanych tokenów kryptograficznych opartych na protokole Ethereum, 10set jest podatne na ataki ze strony Miners w trakcie walidacji transakcji 10set na łańcuchu blokowym Ethereum, w tym między innymi na ataki podwójnego wydatku, ataki większościowe i samolubne -mining ataki. Wszelkie udane ataki stanowią zagrożenie dla platformy 10set, w tym między innymi dokładne wykonanie i rejestrowanie transakcji obejmujących 10set.

# 4 Ryzyko hakowania i słabości bezpieczeństwa
Hakerzy lub inne złośliwe grupy lub organizacje mogą próbować ingerować w platformę lub 10set na różne sposoby, w tym między innymi ataki złośliwego oprogramowania, ataki typu „odmowa usługi”, ataki oparte na konsensusie, ataki Sybil, smurfing i spoofing. Ponadto, ponieważ platforma jest oparta na oprogramowaniu open source, istnieje ryzyko, że osoba trzecia lub członek zespołu Spółki może celowo lub nieumyślnie wprowadzić niechciane zmiany do podstawowej infrastruktury platformy, co mogłoby negatywnie wpłynąć na platformę i tokeny 10set.

# 5 Ryzyka związane z rynkami 10set
Jeśli wtórny obrót Tokenami 10set zostanie umożliwiony przez giełdy stron trzecich, takie giełdy mogą być stosunkowo nowe i podlegać niewielkiemu lub żadnemu nadzorowi regulacyjnemu, co czyni je bardziej podatnymi na oszustwa lub manipulacje. Ponadto w zakresie, w jakim osoby trzecie przypisują zewnętrzną wartość wymiany do 10set (np. Denominowanej w walucie cyfrowej lub fiducjarnej), taka wartość może być bardzo zmienna.

# 6 Ryzyko strat nieubezpieczonych
W przeciwieństwie do rachunków bankowych lub kont w innych instytucjach finansowych, Tenset nie jest ubezpieczony, chyba że wykupisz prywatne ubezpieczenie, aby się zabezpieczyć. W związku z tym, w przypadku utraty lub utraty wartości użytkowej nie istnieje żaden ubezpieczyciel publiczny ani prywatny ubezpieczony przez Firmę, który mógłby zaoferować Państwu odszkodowanie.

# 7 Ryzyka związane z niepewnymi przepisami i działaniami wykonawczymi
Status regulacyjny technologii 10set i całego sektora blockchain jest niejasny lub nieuregulowany w wielu jurysdykcjach. Trudno jest przewidzieć, w jaki sposób lub czy agencje regulacyjne mogą stosować istniejące regulacje w odniesieniu do takich technologii i jej zastosowań, w tym do platformy TENSET i tokena 10set. Podobnie trudno jest przewidzieć, w jaki sposób organy ustawodawcze lub agencje regulacyjne mogą wprowadzić zmiany w prawie i regulacjach dotyczące technologii blockchain, w tym do platformy TENSET i tokena 10set. Działania regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na platformę i 10set na różne sposoby, w tym, wyłącznie dla celów ilustracyjnych, poprzez ustalenie, że zakup, sprzedaż i dostawa 10set stanowią działalność niezgodną z prawem lub że 10set jest regulowanym instrumentem, który wymaga rejestracji lub uzyskania licencji na ich zakup, sprzedaż lub dostawę. Spółka może zaprzestać działalności w danej jurysdykcji w przypadku, gdy działania regulacyjne lub zmiany w prawie lub regulacjach sprawią, że działalność w takiej jurysdykcji będzie niezgodna z prawem lub uzyskanie niezbędnych zezwoleń regulacyjnych na prowadzenie działalności w takiej jurysdykcji jest z handlowego punktu widzenia niepożądane.

# 8 Ryzyka wynikające z opodatkowania
Charakterystyka podatkowa 10set jest niepewna. Każdy inwestor powinien zasięgnąć własnej porady podatkowej w związku z zakupem 10set. Zakup 10set może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami podatkowymi, w tym podatkami dochodowymi i wymogami dotyczącymi sprawozdawczości podatkowej.

# 9 Ryzyko konkurujących platform
Jest możliwe, że mogę powstać alternatywne platformy, które wykorzystywać będą ten sam kod open source i protokół, na którym opiera się platforma Tenset, i będą one próbowały oferować usługi, które są zasadniczo podobne do usług Tenset.

# 10 Ryzyka wynikające z braku prawa do zarządzania
Ponieważ 10set nie przyznaje żadnych praw do zarządzania platformą TENSET lub Spółką, wszelkie decyzje dotyczące produktów lub usług Spółki w ramach platformy lub samej Spółki będą podejmowane przez Firmę według jej wyłącznego uznania. Te decyzje mogą niekorzystnie wpłynąć na platformę i użyteczność dowolnego posiadanego zestawu, w tym na użyteczność do uzyskiwania usług.

# 11 Nieoczekiwane ryzyko
Tokeny kryptograficzne, takie jak 10set, to nowa i nieprzetestowana technologia. Oprócz ryzyka wymienionego powyżej, istnieją inne ryzyka związane z zakupem, posiadaniem i użytkowaniem 10set, w tym nieprzewidziane ryzyko. Takie ryzyka mogą się dalej urzeczywistniać jako nieoczekiwane zmiany lub kombinacje niebezpieczeństw omówionych powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży 10set, skontaktuj się z marketing@tenset.io

SOCIALICON
Twitter
Youtube
Facebook
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON